Disclaimer

Websitedisclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Melvin Janssen Hoveniers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Melvin Janssen Hoveniers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Melvin Janssen Hoveniers behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.
INHOUD VAN DE WEBSITE De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo’s op de website worden door Melvin Janssen Hoveniers enkel verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden. Melvin Janssen Hoveniers garandeert niet dat de inhoud van de website correct en betrouwbaar is en te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is. Tevens garandeert Melvin Janssen Hoveniers niet dat defecten en fouten in de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en/of andere kwaadaardige computerprogramma’s. Het is ten strengste verboden om de informatie die u aantreft op de website te wijzigen, aan te passen of te manipuleren op welke wijze dan ook.

 

E-maildisclaimer

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan de geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht onmiddellijk Melvin Janssen Hoveniers telefonisch (telefoon: +31 (0)6 – 52 59 22 64) op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Melvin Janssen Hoveniers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor Melvin Janssen Hoveniers tot stand.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email